INFORMATII PRIVIND INTERNAREA PACIENTILOR

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza urmatoarelor acte:

 • actul de identitate;
 • biletul de internare semnat de medicul specialist din ambulatoriu sau medicul de familie (in perioada de valabilitate ceruta de dispozitiile CNAS conform Contractului Cadru);
 • cardul de sanatate/adeverinta inlocuitoare de la CJAS;
 • dovada calitatii de asigurat prin adeverinta de la locul de munca cu mentiunea ca s-a platit contributia la C.A.S., adeverinta eliberata de CJAS de domiciliu sau cupon de pensie. Calitatea de asigurat va fi verificata la Biroul de Internari/Externari prin accesarea site-ului www. cnas.ro;
 • daca pacientul NU se regaseste in baza de date, sau NU poate prezenta dovada calitatii de asigurat va semna ANGAJAMENTUL DE PLATA – document prin care pacientul se angajeaza sa prezinte in timp util dovada calitatii de asigurat sau sa achite cheltuielile de spitalizare;
 • in cazul în care un pacient asigurat sau neasigurat solicită o intervenție medicală care nu se află pe lista serviciilor medicale spitaliceşti decontate sistemul de asigurări sociale de sănătate, pacientul va semna ANGAJAMENTUL DE PLATA  a serviciilor solicitate contra cost.

INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA PACIENTILOR

Externarea pacientilor de pe sectie se face la recomandarea medicului curant conform evolutiei starii de sanatate a pacientului.

Programare pentru externare

Programarea și comunicarea externării se va realiza cu cel puţin 12 ore înainte de externare.

In cazul pacientilor care necesită însoțire, aparținătorii sunt anunțați cu minim 48 de ore înainte de externare.

La externare pacientul primeste urmatoarele documente

 • biletul de externare/scrisoarea medicala in cel putin 2 exemplare, cu una din copii urmand a se prezenta la medicul de familie și/sau medicul curant specialist din ambulatoriu pentru inregistrare, alta pentru serviciile de asigurare a continuității îngrijirilor, pentru cazurile care necesită o monitorizare continuă imediat după externare si eliberarea eventualelor retete medicale sau prelungiri ale concediilor medicale;
 • copia decontului de cheltuieli medicale din perioada spitalizarii;
 • copia rezultatului anatomo-patologic( daca nu este inscris in biletul de iesire/scrisoarea medicala) pentru pacientii carora li s-a prelevat tesut in scop bioptic. Daca rezultatul anatomopatologic nu este inca disponibil la externare, pacientul va fi informat asupra datei la care acesta va puea fi ridicat;
 • certificatul medical, daca acesta a fost solicitat pentru a fi predat la angajator( conform procedurii specifice de completare si eliberare), precum si specificatiile necesare in vederea prelungirii acestuia;
 • reţetă medicală gratuita, compensată sau simplă după caz;
 • bilet de trimitere către alţi specialişti sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 • referat medical către serviciile de expertiză (după caz).

Urmărirea pentru o perioadă de timp, în condiţii ambulatorii, a pacienţilor externaţi

 • pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronică este înregistrat în registrul de internări.
 • se eliberează biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
 • se elibereaza scrisoarea medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
 • se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
 • se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.

Pacientul va primi informaţii scrise despre:

 • afecţiunea de care suferă/ posibile complicaţii;
 • planul de tratament;
 • obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim igieno-dietetic;
 • prezentarea de urgenţă la medic la orice semn de agravare a bolii.

Pacientul va primi de asemnea informaţii despre monitorizarea şi evaluarea afecţiunii, astfel:

 • ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului;
 • ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic;
 • respectarea planului terapeutic şi de viaţa.