Concurs – Infirmiere, Ingrijitoare de Curatenie, Muncitor Bucatar

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca organizeaza – in data de 31.01.2017, ora 10:00 – un concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi: cinci posturi infirmiere, un post de ingrijitoare de curatenie si un post de muncitor bucatar.

Anunt-page-001 Anunt-page-002

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI  DE INFIRMIER/INGRIJITOR

  1. Ordinul MSP nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale in unitatile sanitare ( Anexa 4 – Precautiuni universale).
  2. Ordinul MSP nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare ( ANEXA 1-Capitolul I, II, III).
  3. Ordinul MSP nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului.